Dronningens program

Her kan du se programmet for sensommertogtet i Fredericia Kommune fredag den 1. september 2023

Kl. 10.00 - Ankomst til Fredericia Havn 

H.M. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Fredericia Havn. Her står en modtagelseskomité bestående af blandt andre borgmester Steen Wrist klar, når Kongeskibet anløber kajen. Der udbringes et nifoldigt leve, og Slesvigske Musikkorps spiller ”Kong Christian”.

 

Kl. 10.30 - Karetkørsel i Fredericia

H.M. Dronningen kører sammen med borgmester Steen Wrist i karet gennem Fredericia til Fredericia Rådhus med eskorte af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

 

Kl. 10.50 - Modtagelse på Fredericia Rådhus

H.M. Dronningen bliver modtaget af kommunaldirektør Thomas Jaap ved ankomsten med karet til rådhuset. På Fredericia Rådhus holder borgmester Steen Wrist en officiel velkomsttale for H.M. Dronningen og præsenterer byrådsmedlemmerne i Fredericia Kommune. Rådhuset er opført af arkitekter Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen efter en konkurrence i 1955 i modernistisk stil med enkle, men eksklusive materialer.

 

Kl. 12.00 - Besøg på Kirstinebjergskolen

Distriktsskoleleder Stefan Kelstrup modtager H.M. Dronningen sammen med afdelingsskoleleder Thomas Rotendahl i skolegården sammen med skolens elever. På Kirstinebjergskolen skal Dronningen besøge en taleklasse og høre om, hvordan skolen arbejder med børn, der har et sprogligt handicap, således at handicappet “usynliggøres”, og børnene kan deltage i en “helt almindelig” klasse på sigt.

 

Kl. 12.30 - Frokost på Kulturkasernen og Eksercerhuset

Kommunen er vært ved en officiel frokost på Kulturkasernen og Eksercerhuset. H.M. Dronningen modtages af Tøjhusets leder Sune Rasmussen ved Eksercerhuset. Bülows Kaserne blev nedlagt tilbage i 2014, og i dag bruges bygningerne i den gamle kaserne til skole, teatergarderobe, foreningslokaler, spillested med mere.

 

Kl. 14.00 - Besøg hos HySynergy, Everfuel og Crossbridge

Ved ankomsten til Everfuels brintproduktionsfabrik, HySynergy modtages H.M. Dronningen af virksomhedens CEO og grundlægger Jacob Krogsgaard. Everfuel producerer og leverer grøn brint til industri og transport i Europa. Dronningen får en rundvisning i hjertet af Everfuels brintproduktion – de såkaldte elektrolyseenheder.

HySynergy er et fælles projekt med Crossbridge Energy A/S og er Europas største anlæg til produktion af grøn brint. Projektet har signifikant paneuropæisk bevågenhed, da det symboliserer starten på et nyt grønt industrieventyr. Everfuel ønsker en fossilfri industri- og transportsektor, hvilket stemmer overens med Crossbridge Energy Fredericias mål om et CO2-neutralt raffinaderi.
 

Kl. 14.45 - Besøg i Fredericia Musicalteater

H.M. Dronningen besøger Fredericia Musicalteater og bliver modtaget af blandt andre teaterdirektør Thomas Bay. Teateret er specialiseret inden for genren musicals og opsætter både kendte musicals, nye musicals og udvikler egne musicals. Dronningen får lejlighed til at overvære et kort uddrag af forestillingen Charles Tante. 

 

Kl. 15.25 - Besøg i Kanalbyen

Kanalbyen er en ny bydel, som er udviklet i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg. Ved besøget får H.M. Dronningen lejlighed til at opleve gårdrummet ”Kongens Punkt”, der har fået navn efter, at det var præcis dette sted, som Frederik den 3. udpegede som centrum for en idealby og kongeby. Historien siger, at Kongen slog et cirkelslag på et kort med en passer. For lige her – midt i Danmark og bag et moderne voldanlæg, var det helt oplagt at bygge rigets nye centrum, set med Kongens øjne.

I en række af byggeprojekterne er kunst tænkt ind fra starten, og i gårdrummet til boligbyggeriet Kongens Punkt får Dronningen fremvist kunstner Signe Guttormsens stedsspecifikke kunstværk fra 2020.

 

Kl. 19.30 - Reception på Kongeskibet Dannebrog

H.M. Dronningen er vært ved en reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog i Fredericia Havn.