Her kan de se gæstelisten til frokosten i Eksercerhuset

Modtagelseskomité

Titel

Navn

Borgmester

Steen Wrist

1. viceborgmester

Søren Larsen

2. viceborgmester

Susanne Eilersen

Kommunaldirektør

Thomas Jaap

Biskop over Haderslev Stift

Marianne Christiansen

Retspræsident

Henrik Gjørup

Politidirektør i Sydøstjyllands Politi

Jørgen Abrahamsen

Garnisonskommandant, oberst

Henrik Graven Nielsen

CEO, ADP A/S

Rune D. Rasmussen

 

 

Medlemmer af Byrådet

Titel

Navn

Byrådsmedlem

Vibe Dyhrberg

Byrådsmedlem

Christian Bro

Byrådsmedlem

Turan Savas

Byrådsmedlem

John Nyborg

Byrådsmedlem

David Gulløv

Byrådsmedlem

Bente Ankersen

Byrådsmedlem

Peder Wittendorff Tind

Byrådsmedlem

Pernelle Jensen

Byrådsmedlem

Niels Martin Vind

Byrådsmedlem

Kenny Bruun Olsen

Byrådsmedlem

Louis Lindholm

Byrådsmedlem

Tommy Rachlitz Nielsen

Byrådsmedlem

Kirsten Hassing Nielsen

Byrådsmedlem

Palle Dahl

Byrådsmedlem

Karsten Byrgesen

Byrådsmedlem

Connie Maybrith Jørgensen

 

 

Repræsentanter for Fredericia Kommune

Titel

Navn

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd

Mette Heidemann

Direktør for Vækst, Teknik og Klima

René Olesen

Leder af Byrådssekretariatet

Kristine Toullec

 

 

H.M. Dronningens hof

Titel

Navn

Ceremonimester

Oberst Lasse Harkjær

Hofmarskal

Kammerherre Kim Kristensen

Hofdame

Annelise Wern

Sekretariatsfuldmægtig

Karolina Thorsen

Adjudant

Major Søren P. Østergaard

 

 

Repræsentanter fra erhvervslivet

Titel

Navn

Administrerende direktør, AP Ejendomme

Peter Olsson

Executive director, PFA

Mikael Arne Fogemann

Direktør, Business Fredericia

Kristian Bendix Drejer

Bestyrelsesformand, Business Fredericia

Bent Jensen

Formand, Fredericia Håndværkerforening

Jesper Bjerrisgaard

Formand, Fredericia Transportcenter

Torben Aldershaab

Formand, Fredericia Shopping

Ole Mortensen

Bestyrelsesformand, ADP

Christian Herskind

Adm. direktør Realdania By & Byg

Peter Cederfeld

Direktør, Kanalbyen

Peter Kirketofte

Formand  for Trekantområdet

Jens Ejner Christensen

Bestyrelsesformand, TEA

Christian Motzfeldt

Norsk konsul i Fredericia

Klaus G. Andersen

Britisk konsul i Fredericia

Morten Rahbek Hansen

Estisk konsul i Fredericia

Thomas Graversen

Direktør, Boligkontoret Fredericia

Finn Muus

Direktør, Boli.nu

Jens Christian Lybecker

 

 

Repræsentanter fra fagbevægelsen

Titel

Navn

Afdelingsformand, Metal Lillebælt

Martin Sørensen

Afdelingsformand, 3f

Bo Petersen

Kredsformand, Fredericia Lærerkreds

Per Breckling

 

 

Repræsentanter fra kulturlivet

Titel

Navn

Formand Frederica Eliteidræt

Søren Andersen

Formand 6. julikomiteen

Erik Schwensen 

Formand 6. juligarden

Peter Vind

Bestyrelsesformand Fredericia Teater

Grete Højgaard

Teaterchef, Fredericia Teater

Thomas Bay

Formand for BridgeWalking

Henrik Neelmeyer

Adm. direktør for Fredericia Musicalteater

Ole Justesen

Leder af Den Danske Scenekunstskole

Bjørg Gamst

Formand for styregruppen om etablering af formidlingscenter i Fredericia

Anders Østergaard

Formand Jysk forening Frihedskampen fra 1940-1945

Steen Poulsen

Formand for Landskomiteen for Fredericia Vold

Ib Bager

Initiativtager til Wings for Life, Fredericia

Henrik Kyhl

Forstander, Snoghøj Højskole

Kim Røge

 

Thomas Kvist Christiansen

Menighedsrådsformand, Den Reformerte Kirke i Fredericia

Sabine Hofmeister

Provst i Fredericia Provsti

Ulrik Overgaard

 

 

Repræsentanter fra råd

Titel

Navn

Formand for Folkeoplysningsrådet

Jan Møller Jørgensen

Formand for Idrætsrådet

Tony Brazil

Formand for Handicaprådet

Belinda Møller Videsen

Formand for  Seniorrådet

Flemming Larsen

Forperson for Udsatterådet

Bjarne Dahlmann

 

 

Repræsentanter fra forsvar, politi og beredskab

Titel

Navn

Regionschef Hjemmeværnet, oberst

Peter Henrik Fausing

Chef for Hjemmeværnsflotille Fredericia, kaptajnløjtnant     

Arne Walther

Beredskabsdirektør, Trekantens Brandvæsen

Jarl Vagn Hansen

Politiinspektør Fredericia, Sydøstjyllands Politi

Michael Weiss

Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog

Peter Stamp

Chef for Gardehusarregimentet, oberst

Jørn Christensen

 

 

Repræsentanter fra ungdoms- og videregående uddannelser

Titel

Navn

Rektor, Maskinmesterskolen

Jens Færgemand Mikkelsen

Direktør, EUC Lillebælt

Lars Middelbo

Direktør, SOSU-Skolen

Jacob Bro

Rektor, UCL

Jens Mejer Pedersen

Campuschef, IBC

Jakob Lund

Rektor, Fredericia Gymnasium

Jørgen Lassen

Direktør, FGU Trekanten

Leif Rye Hauerslev

 

 

Presse

Titel

Navn

Chefredaktør, Fredericia Dagblad

Peter Hagmund-Hansen

Ansvarshavende chefredaktør, FredericiaAvisen

Janus Bang

Ansvarshavende chefredaktør, DanmarkC TV

Theis Søndergaard

 

 

Afbud

Titel

Navn

Næstkommanderende, oberst løjtnant

Jon Sørensen

Arlette Andersens søn

Christian Andersen

Arlette Andersens datter

Annett Andersen

Formand for Seniorhuset IP Schmidt 

Mary Larsen

Menighedsrådsformand, Den Katolske Kirke

Klaus Scheibelein Ginnerup

Bestyrelsesformand, MesseC

Tim Halvorsen

Direktør for Odense Bys Museer

Henrik Harnow

Direktør for A.P. Møller Fonden

Mads Lebech

Byrådsmedlem

Cecilie Roed Schultz

Byrådsmedlem

Ole Steen Hansen

Bestyrelsesformand, Kanalbyen

Carsten Koch